Tuesday, May 18, 2010

Pembacaan


Definisi Pembacaan
Suatu proses psikolinguistik yang bermula dari detik pembaca itu memerhatikan perkataan-perkataan hingga menumbuhkan makna. Membaca bukan sahaja dengan mata tetapi juga dengan otak

Jika pengetahuan latar mencukupi, kefahaman bacaan akan meningkat. Ini membantu menjelaskan idea dan maklumat dalam teks.

Matlamat pembacaan sebenarnya tidak tercapai selagi tidak disertai dengan kefahaman.

Tujuan Membaca

1. Membaca untuk memahami hakikat sesuatu.
2. Membaca untuk memperolehi maklumat.
3. Membaca sebagai hiburan.
Faktor-faktor mempengaruhi kelajuan membaca

1. Kesihatan mata,
2. Keadaaan membaca (cara duduk dan jarak yang betul).
3. Pengetahuan sedia ada.
4. Tinjauan awal.
5. Kebiasaan dengan tajuk.
Perkara-perkara yang perlu dielakkan semasa membaca


1. Ulang balik.
2. Gerakan kepala.
3. Baca kuat.
4. Bunyi-bunyian.
5. Khayalan.
6. Baca tanpa tujuan.
7. Cara duduk yang tidak betul.
8. Terlalu kerap merujuk kepada kamus.
9. Gerakan bibir.
10.Menunjuk dengan jari.
11.Perkataan demi perkataan.
12.Sambil makan.
Suumber : Buku, Rekod Bahan Bacaan Sekolah Menengah Ipoh, Tanah Merah, Kelantan.

0 respons=):